ขนส่งนิวยอร์กประกาศใช้แสงยูวีฆ่าเชื้อ COVID-19 ในรถบัสและรถไฟ

สำนักงานควบคุมระบบขนส่งมวลชนมหานครนิวยอร์กประกาศใช้หลอดไฟแสงยูวีซี ซึ่งเป็นหนึ่งใน 3 สเปกตรัมของแสงอัลตราไวโอเล็ต ในการกำจัดเชื้อ COVID-19 โดยเฟสแรกจะเริ่มใช้ในการทำความสะอาดตู้รถไฟใต้ดินและรถประจำทาง รวมทั้งอาคารสถานที่ที่ให้บริการขนส่ง ในช่วงต้นสัปดาห์หน้า และหากประสบความสำเร็จ ก็จะขยายโครงการไปยังการรถไฟของลองไอส์แลนด์

และการทางรถไฟสายเหนือในเฟสที่สอง ซึ่งเป็นเส้นทางที่มุ่งหน้าไปยังชานเมืองของนิวยอร์กสำหรับเฟสแรกนั้น จะเริ่มที่การติดตั้งเสาหลอดไฟแสงยูวีซีที่มีความเข้มข้นสูง เพื่อฆ่าเชื้อในโรงเก็บรถ สถานี และพื้นที่ลานรอบสถานี รวมทั้งห้องพนักงานและพื้นที่ส่วนกลางอื่นๆ โดยจะทำในช่วงที่รถไฟใต้ดินปิดทำการในเวลากลางคืน และในช่วงที่รถไฟงดให้บริการ